เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยจากสถาบันชั้นนำระดับโลก เช่น องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการอาหารจากสหพันธ์วิทยาศาตร์แห่ง ยุโรป ใช้ในการผสานเข้ากับเนื้อกระดาษ เพื่อช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่กระจายในอากาศ ทั้งแบคทีเรียที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต อย่างเช่น Staphylococcus aureus ที่ทำให้ เกิดโรคอาหารเป็นพิษ หรือ Escherichia coli (E.Coli) ที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในอวัยวะ ต่างๆ เช่น ลำไส้ ทางเดินปัสสาวะ ปอด หรือแม้กระทั่งเยื่อหุ้มสมอง เป็นต้น รวมถึงยังเป็น สาเหตุของโรคต่างๆ ภูมิแพ้ และกลิ่นอันไม่พึงประสงค์อีกด้วย

GermClear+ ทำงานอย่างไร

เมื่อแบคทีเรียสัมผัสโดนวัตถุที่มี GermClear+ ผสาน อยู่ GermClear+ จะเข้าไปขัดขวางการทำงานของผนังเซลล์ที่ทำหน้าที่ใน การดูดซึมอาหารไม่ให้สามารถทำงานได้ ทำให้แบคทีเรียเหล่านี้ไม่ สามารถเจริญเติบโตหรือแพร่ขยายไปได้อีก